kadry  Kadry, płace – Oleśnica

Usługi kadrowe i płacowe to naturalne uzupełnienie obsługi księgowej firm. Kancelaria Żelichowscy prowadzi kadry i płace dla przedsiębiorców w Oleśnicy, a także okolicznych miejscowościach (tj. Syców, Trzebnica, Twardogóra, Namysłów i innych). Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu w tej materii oraz doskonałej znajomości przepisów i norm jesteśmy w stanie zaoferować sprawną i rzetelną obsługę Państwa pracowników. Usługi z zakresu kadr i płac obejmują sprawy dotyczące danych osobowych, umów, płac, podatków, ubezpieczeń, zasiłków urlopów itd. oraz wymaganą w związku z nimi dokumentację.

 

Kadry i płace – oferta

W zakresie obsługi kadrowej oferujemy:

 • przygotowanie dokumentów związanych z: nawiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustania stosunku pracy,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych i rachunków do ich rozliczania,
 • wystawianie skierowań na badania medycyny pracy (wstępne, okresowe i kontrolne),
 • informowanie Klienta o kończących się terminach: umów o pracę zawartych na okres próbny i na czas określony, ważności szkoleń BHP i profilaktycznych badań lekarskich – miesięczny raport na e-mali,
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i prowadzenie ewidencji ich wykorzystania – miesięczny raport na e-mali,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy (godzin pracy, nadliczbowych, nocnych oraz wszelkich nieobecności),
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • ustalanie uprawnień do wypłat odpraw i odszkodowań,
 • przygotowanie pism do komorników w związku z zajęciem wynagrodzeń pracowników,
 • informowanie Klienta o pojawiających się nowelizacjach przepisów wpływających na konieczność dokonania określonych zmian w obszarze kadrowym,
 • przygotowanie sprawozdawczości do GUS w zakresie kadr,
 • sporządzanie wniosków emerytalno-rentowych.

płace   PŁACE

Usługi płac to natomiast:

 • sporządzanie listy płac oraz obliczanie na jej podstawie wysokości składek na ubezpieczenia i należności z tytułu wypłaconych świadczeń chorobowych, funduszu pracy i FGŚP,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i imiennych raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego,
 • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, IFT),
 • przygotowanie i wysłanie przelewów na ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników,
 • badanie prawidłowości rozliczeń z ZUS,
 • współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi.

Wybierając usługi naszej Kancelarii, mogą być Państwo pewni naszej rzetelności i uczciwości we wszystkich przeprowadzanych działaniach. Ponadto gwarantujemy zachowanie tajemnicy dotyczącej danych osobowych i innych poufnych informacji. Oferujemy szeroko zakrojone usługi rachunkowe dla przedsiębiorców z różnych branż. Wszystkie prace przeprowadzane są pod nadzorem doradcy podatkowego.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.